CO JE NEMOC

 

 

 

 

 

motto:    „Nepovažujme  problém, nemoc za  zdroj utrpení, nýbrž za příležitost. Problémy nejsou ničím jiným než opakováním vzpomínek z minulosti, které se objevují proto, abychom se na ně mohli znovu podívat očima LÁSKY a mohli jednat na základě Inspirace.“

    Nemoc jako každá věc, kterou potkám, má svou příčinu. K nemoci se mohu postavit dvojím způsobem: buď řeknu, že hlubší příčina neexistuje a potlačím její projev na povrchu („klasická“ materialistická medicína) nebo se vydám příčinu hledat a u kořene, tj. tam odkud pramení, ji rozpustím, odstraním, uzdravím.  Nemoc pramení v jemnohmotném světě, v energii, v duši! Proto je zbytečné snažit se ji zadusit až v hmotném projevu. Nejen, že se vystavím intoxikaci chemickou potlačující léčbou, ale energii, která je pod povrchem, zatlačím hlouběji a tím si zadělám na problém ještě hlubší a mocnější. Tak se vyrábějí pacienti.

   Nikdo z nás není jenom tělem. A necítí se tak. Stejně jako tělem, každý žijeme emocemi a myšlenkami-přítomnými i minulými - tj.vzpomínkami.  A ještě dál, v hloubi, jsme Vědomí. Jsme jako složitý provázaný systém, softwarová databáze v hardwarové ubikaci, plná programů, které nám diktují charakter a osud. Tento diktát je však možné změnit. Na to, jak na to, tady máme mnohé metody. Některé z nich Vám nabízím ve své ordinaci.  

   Je více způsobů, jak pohlédnout „očima LÁSKY“. Vzpomínka, nemoc je vlastně program, který mě udržuje v „automatickém“ stavu. Když se stane toto, reaguji takto. Nemohu jednat autenticky, musím následovat automatickou reakci, kterou mám zapsanou kdesi ve vnitřním prostoru, v banku mých softwarových zápisů, které jsou trestí mé zkušenosti.  Pokud je tento zápis mimo dosah mého vědomí (skoro vždy), nemám vědomou částí sebe sama šanci na něj dosáhnout. Musím (ho) jedině trpět. Žiju v loajalitě ke všemu, co ve mně bez mého vědomí žije vlastním životem. Nemám kontrolu, kdy a jak se vzpomínka oživí a nastartuje kaskádu, která vyústí v problém eventuelně nemoc. Jsem v zajetí. Nejsem svobodný.  Jsem ne mocný.

  Zdraví je harmonie. Rovnováha všech úrovní celku. Při procesu uzdravování (jakoukoli metodou) jde o to odstranit (vlastní) disharmonicky působících energie, schémata, programy, návyky.  

 

  Nabízíme pomoc ve věci nahlédnutí a odstranění těchto disharmonických energií, které jsou kořenem nemoci. Za tímto účelem používáme kombinaci několika přístupů, které vedou tímto směrem, klientovi na míru testujeme, kudy je nejvhodnější jít. Pokud je to vhodné, naší snahou je naučit klienta metodám sebe léčení a psychohygieny, které vedou k nezávislosti a harmonii.