Jan Voženílek

 
 
Vystudoval jsem:
1992 - Filosofická fakulta Karlovy univerzity - religionistika, titul Bc.
1995 - Lékařská fakulta - Karlova univerzita - všeobecné lékařství - titul MUDr.
 
 
 

Certifikované kurzy:

 
2000 - Kurz REIKI  I. - přírodního léčení u mistra Mirka Čapka
2002 - REIKI II. - mistr Mirek Čapek
2003 - Homeopatická akademie
2008 - Spiritual responze therapy I. Praha - Mgr. Jaroslava Hudečková
2009 - Spiritual responze therapy II. - Mgr. Jaroslava Hudečková
2015 - REIKI III. Mistr léčitel - u Mistra Vladimíra Bláhy
2016 - RECONECTION - rekonektivní léčení
2017 - REIKI III. Mistr učitel
2018 - Thetha Healing - Basic DNA - Praha Ing. Věra Štěpánková
2018 - Thetha healing - Advanced DNA - Praha Ing. Věra Štěpánková
2019 - Thetha healing - Dig Deeper -Praha Ing. Věra Štěpánková
2019 - Thetha healing - Vy a Stvořitel, Hra života - Praha Ing. Věra Štěpánková
2019-2020 - Thetha healing - Intutivní anatomie - Praha Ing. Věra Štěpánková
2023 - Zhong Yang Chikung I.
 
 
 
 

Zuzana Voženílková

 
Vystudovala jsem:
 
2000 -   Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera, titul Ing.
 
 
 

Certifikované kurzy:

 
1990 - REI-KI I. - Kurz přírodního léčení u Mistra Jurgenna Klauberta
2004 - Kurz Shiatsu - Pardubice Mistr Jan Pletánek
2006 - REI-KI II. - Mistr Vladimír Bláha
2007 - Masérský kurz - Pardubice Aleš Zelenka
2008 - Diagnostika I. a II. - Pardubice Aleš Zelenka
2008 - Spiritual responze therapy I. Praha - Mgr. Jaroslava Hudečková
2009 - Spiritual responze therapy II. - Mgr. Jaroslava Hudečková
2007 - Masérský kurz - Pardubice Aleš Zelenka
2008 - Diagnostika I. a II. - Pardubice Aleš Zelenka
2010 - Tajemství pánevního dna I. - Škola pánevního dna - Renata Sahani
2010 - Tajemství pánevního dna II. - Škola pánevního dna - Renata Sahani
2016 - Reconnection - rekonektivní léčení
2018 - Thetha Healing - Basic DNA - Praha Ing. Věra Štěpánková
2018 - Thetha healing - Advanced DNA - Praha Ing. Věra Štěpánková
2018 - Manuální lymfodrenáž - lymfatická masáž - Pardubice  - Robert Zitko
2019 - Thetha healing - Dig Deeper -Praha Ing. Věra Štěpánková
2020 - Thetha healing - Vy a Stvořitel, Hra života - Praha Ing. Věra Štěpánková
2021 - Thetha Healing - Intuitivní anatomie - Praha Ing. Věra Štěpánková
2023 - Zhong Yang Chikung I.
Jak je vidět, nepřestáváme se učit:)
 

Naše ordinace vychází z praxe klasické homeopatie, kterou provozuji od  r. 2004. Jsem vzděláním lékař, ovšem přístup a metody školské materialistické medicíny mi nikdy nepřirostly k srdci - proto jsem se po škole nechal vést „alternativním“ směrem.  Moje žena, která byla léta na mateřské „dovolené“ doma s dětmi, po té co je vyvedla z hnízda, se přidala později se svým darem léčení rukama a intuice.  Je zaměřena na terapii SRT(léčení skrze Ducha) a terapii doteku (shiatsu, harmonizační a léčebné masáže)

  Ke klasické homeopatii postupně přibyly další způsoby léčby, které kombinujeme a používáme pro maximální užitek klienta. Každá metoda má svůj limit, brzy bylo jasné, že je třeba hledat další obohacující perspektivy, úhly pohledu na nemoc a její léčení.  Rozšířením homeopatického přístupu od začátku bylo rei-ki, systém přírodního léčení energií, později se přidaly šamanské metody práce s energií. Odtud vedla cesta k meditacím a zkoumání sebe sama (E.Tomáš, tibetský dzogčhen…).  „Poznej sám sebe“ je jistě nejmocnější a zároveň zcela univerzální návod k vyřešení všech potíží života, nejen fyzické nemoci. Vše leží uvnitř člověka samého, je to tudíž tam a odtud řešitelné. Musím vědět, kdo jsem, jak funguje moje mysl, co je tělo atd. Vše ostatní kromě vnitřní práce a změny je jen dočasným gestem vnějšího významu a tak se naše práce postupně více a více začala zaměřovat na vnitřní prameny, příčiny jevů.

 Léčení pro nás znamená nalezení a odstranění těchto příčin. Metody jsou způsoby cesty k této příčině. Cest je mnoho. Ze zkušenosti z léčby vyplynulo, že je nutné pracovat s nemocnými vztahy (k sobě samému, v rodině - tedy řešit rodinnou konstelaci), s nemocnými návyky a vlastnostmi, které se jen zrcadlí ve zdravotních problémech (psychosomatika a etikoterapie). Jinou možností jsou metody SRT  eventuelně Léčebného kódu.

  Stav nemoci je pro každého velkou výzvou překročit zaběhané nefunkční způsoby bytí v celkovém kontextu svého života. O nic menšího v tomto běžném jevu nejde. Je to smysluplné vyjádření mého organismu o jeho stavu. Pokud poslechnu jeho řeč, můžu se něco zcela zásadního naučit a diametrálně změnit kvalitu jakéhokoli aspektu svého života. Proto se zásadně snažíme angažovat klienta a aktivovat jeho vědomí odpovědnosti za sebe sama. Odpovědnost za sebe sama podmiňuje možnost osvobození se - od čehokoli…

Proto vlastně neexistuje hranice mezi léčitelnou a neléčitelnou nemocí. Tuto hranici v sobě vytváří nebo rozpouští každý člověk sám, podle přesvědčení a ochoty ke změně. Celostní léčení nemá jiný limit.

U dětí jde často o zrcadlení nemoci rodičů, ev. jejich vztahů. Jsou prostě součástí kontextu. Takže tudy je také možné a často vhodné vést léčebný proces, přes rodiče.

 

Fotogalerie: O nás