Jan Voženílek

 • INSPIROVANÁ HOMEOPATIE

            je celostní způsob, jak homeopatickým lékem nastartovat, eventuelně uskutečnit harmonizační proces (uzdravit se). Vychází z klasické konstituční homeopatie, je její aplikací. Homeopatie je celostní léčebná metoda. Pracuje s fenoménem podobnosti vibrací přírody, hmotných jevů a člověka, resp. lidských disharmonií, nemocí. Rezonance těchto jevů v lidském organismu umožňuje aktivovat vlastní léčebnou reakci.  Léky jsou testovány na míru klientovi, a dále jsou energetizovány a nabíjeny kvůli dosažení maximálního účinku. Lék se tak stává propojením s Vyššími vibracemi Univerza. Proces léčby veden co možná nejjemnější a nejvhodnější cestou.

 • MEDITACE A ENERGETIZACE

     MEDITACE A ENERGETICKÁ HARMONIZACE :

   Jde o zprostředkování vstupu do Vnitřního prostoru, v kterém neseme zápisy, předobrazy svých nemocí a problémů, ale hlouběji též Svobodu, Klid a Harmonii.  Vedená individuální (i skupinová)  meditace, energeticky a inspiračně podpořená metodami rei-ki, SRT, šamanismu. Názorné použití a nácvik jednoduchých, ale mocných očistných metod psychohygieny. Kudy se dá jít do svého Středu. Jak v Něm pracovat, Jeho možnosti (možnosti Já). Výcvik k Sobě-stačnosti ve věcech duchovního i fyzického léčení. Výcvik praktické psychohygieny podle konkrétních potřeb klienta.  

  Psychohygiena jako aplikovaná meditace je naprosto nedoceněná možnost denně čistit a léčit svůj vnitřní prostor a tedy i vnější tělesný obal. Nemám-li tuto možnost, tento prostor, odkud vyvěrá můj životní pocit jako celek (a jeho ne-moci), se chronicky udržuje ve stavu zanesení a špíny. Pro nás je nepřípustné nekonat denně hygienu těla. Kdo ale umí a denně dělá hygienu duše, z které na celý svůj život hledíme???  Důsledkem tohoto stavu je neradostný rozvrácený pocit uvnitř a z něj pramenící nemoc.  Pokud začnu čistit, věnovat se tomuto vnitřnímu prostoru, své duši, mohu za čas změnit svůj stav, který mě postupně vyvede k harmonii a tedy zdraví. Je to jedno-Duché.  Použití této metody nemá limit, vše je zde potenciálně léčitelné. Nemoci těla, duše, vztahů - toto vše pramení zevnitř. Zevnitř je lze také vyléčit.

  Svým normálním fyzickým životem, tělem a myslí žijeme na povrchu naší skutečnosti. Zabýváme se stále jenom tvary a rysy povrchu. Tak je to přece "normální", jsme tak vychovaní. Ale v hloubi nitra, ve své Podstatě, jsme ryzí Vědomí (já)a Bytí (jsem). Ryzí ve smyslu bez přívlastku:  Já jsem. Ten zbytek za tímto Já Jsem je z hlediska Podstaty jaksi navíc, je to „navršení“ na ryzím jádru.  Ke zkušenosti tohoto jádra (a mějme na paměti, že jde o zkušenost „stavu mysli“, nejde o myšlenkový konstrukt) nevyhnutelně inherentně patří blaženost (ananda). To znamená, že pokud zvládnu se podle své vůle kdykoli ponořit do hloubky pod tato „navršení“ související s mým omezeným individuálním tvarem a mohu se zakoušet jakožto Klid Vědomí, končí nutnost prožívat jedinou perspektivu a definitivu utrpení. Utrpení z tlačení Kainarovy „černý káry, kterou se můj život nazývá“ se změní v pohodový výlet s netušenými výhledy, kdy se můžu podle libosti kochat a užívat si pohodu a svobodu - bytí. A to nezávisle na jakýchkoli vnějších okolnostech!

  Jedinečným (léčivým) aspektem Vnitřního prostoru je Láska, schopnost bez podmínek přijmout a milovat vše, tak jak to je. Smíření se vším bez odporu a připoutanosti má obrovský léčebný efekt.

    Toto je v hrubých rysech nástin smyslu meditace. Nic menšího než Mír, Pevnost, Věčnost, Láska. Východisko z koloběhu věčné změny, ztráty a bolesti, rovnou do Věčného Klidu a Bytí.

    Kudy? Přes Klid. Přes Teď. Přes Ticho. Přes Mlčení. Přes Já. Každý tento aspekt, tato kvalita, ev. tento pocit uvnitř v mém vnitřním prostoru stačí najít a prohloubit se v něm, nechat jej ustálit, pustit se všeho ostatního, nechat se zaplavit a vyprázdnit tímto pocitem a najít se a být jako JÁ JSEM.

  Individuální vedenou meditaci nabízím v ordinaci na objednání nebo skupinovou jako KURZ MEDITACE každý druhý čtvrtek v yogacentru Malaya v Pardubicích
 
 • léčení rodinné konstelace

  individuálně vedená práce v energii (v individuálně vedené meditaci v ordinaci), zaměřená na harmonizaci rodinných, ale i jiných vztahů, jejichž disharmonie může chronicky blokovat úzdravný proces u mně , ale i mých rodičů i dětí.  Nelze šťastně a zdravě žít, pokud máme zásadní problém v nejbližším intimním prostředí své rodiny, z které jsme vyšli a v které teď žijeme. Každý problematický vztah blokuje naši energii a udržuje nás i ostatní členy rodiny ve stavu nesvobody a ne-moci. Je možné změnit svůj vnitřní zápis jakéhokoli vztahu s jakoukoli osobou, tj. vyléčit tento vztah nejprve uvnitř, přičemž vnější projev se přizpůsobí, uzdraví. Je úleva zbavit se negativních emocí i a tedy i nemocí.  Jen je třeba dostat se dostatečně dovnitř, kde nosím onen vnitřní zápis (předobraz) a uzdravit, rozpustit jej. Nabízím vedení a podporu na této cestě.

 
 • ETIKOTERAPIE A PSYCHOSOMATIKA

    Nemoc, kterou trpím, jsem vytvořil. Energii, která je podstatou nemoci, nosím v sobě.  Nemoc mluví jasnou řečí, není to nesmyslná událost. Je to nenáhodný výsledek procesu (způsobu života a myšlení), který mě dovedl až k ní. Jsem zodpovědný za svoje chování a myšlení- k sobě i k jiným, které mě přivedlo až sem. Pokud toto pochopím a mám odvahu to změnit, odstraním úhelný kámen budovy, kterou sám (léta) buduji – své nemoci. Odstraním tedy "instalační program" nemoci. Tělo se přizpůsobí, uzdraví se.  Propojení těla a mysli je evidentní fakt a je velice léčivé, pokud pochopím, že je v tom zákonitost a na vlastní kůži zažiju, že to funguje. Zmizí beznaděj, která doprovází nemoc (život), pokud ji (ho) chápu jako nesmyslný náhodný biochemický proces. Vrátí se naděje a ne-moc se pozvolna může vrátit do původního stavu moci.

 
 • ČIŠTĚNÍ A OŠETŘENÍ PROSTORŮ

     Dále nabízíme ČIŠTĚNÍ a OŠETŘENÍ PROSTORŮ od negativních energií všeho druhu tj. odstranění vlivu geopatogenních zón, odstranění negativních vztahových vzorců a energií z těchto vztahů vzešlých (rozchody, kletby…), smíření vztahů, čištění negativních astrálních vlivů, odvádění zde zůstavších duší, instalace energetických zářičů … Možno i na dálku.