ochrana před/po očkování

Řešíte očkování dětí?
Nabízíme ochranu před negativními vlivy očkování.....
Očkování s sebou nese riziko negativního ovlivnění imunity a z toho plynoucích komplikací a onemocnění. Zdraví závisí na kondici imunitního systému.
 Homeoapaticky lze tomuto imunitnímu  poškození předcházet, tzv. isopatikum ( potencovaná vakcína) ve vyšší potenci se aplikuje dva dny předem a v den očkování.
Mnohaletá zkušenost dokazuje, že tím lze předejít vážnějším, zejména chronickým reakcím.
 Již existující poškození, tzv. post vakcinční syndrom lze variantou této metody léčit také.