Úvod

27.02.2013 10:40

 

  Naše ordinace vychází z praxe klasické homeopatie, kterou provozuji od  r. 2004. Jsem vzděláním lékař, ovšem přístup a metody školské materialistické medicíny mi nikdy nepřirostly k srdci-proto jsem se po škole nechal vést „alternativním“ směrem.  Moje žena, která byla léta na mateřské „dovolené“ doma s dětmi, po té co je vyvedla z hnízda, se přidala později se svým darem léčení rukama a darem intuice.  Je zaměřena na shiatsu a masáže, terapii energií a dotyku, poradenství SRT, Tarot.

  Ke klasické homeopatii postupně přibyly další způsoby léčby, které kombinujeme a používáme pro maximální užitek klienta. Každá metoda má svůj limit, brzy bylo jasné, že je třeba hledat další obohacující perspektivy, úhly pohledu na nemoc a její léčení.  Rozšířením homeopatického přístupu od začátku bylo rei-ki, systém přírodního léčení energií, později se přidaly šamanské metody práce s energií. Odtud vedla cesta k meditacím (E.Tomáš, tibetský dzogdžhen…) a zkoumání sebe sama (E.Tomáš, tibetský dzogdžhen…).  „Poznej sám sebe“ je jistě nejmocnější a zároveň zcela univerzální návod k vyřešení všech potíží života, nejen fyzické nemoci. Vše leží uvnitř člověka samého, je to tudíž tam a odtud řešitelné. Musím vědět, kdo jsem, jak funguje moje mysl, co je tělo atd. Vše ostatní kromě vnitřní práce a změny je jen dočasným gestem vnějšího významu a tak se naše práce postupně více a více začala zaměřovat na vnitřní prameny, příčiny jevů.

 Léčení pro nás znamená nalezení a odstranění těchto příčin. Metody jsou způsoby cesty k této příčině. Cest je mnoho. Ze zkušenosti z léčby vyplynulo, že je nutné pracovat s nemocnými vztahy (k sobě samému, v rodině- tedy řešit rodinné konstelace), s nemocnými návyky a vlastnostmi, které se jen zrcadlí ve zdravotních problémech (psychosomatika a etikoterapie). Jinou možností jsou metody SRT  eventuelně Léčebného kódu, výklad karet.

  Stav nemoci je pro každého velkou výzvou překročit zaběhané nefunkční způsoby bytí. O nic menšího v tomto běžném jevu nejde, je to smysluplné vyjádření mého organismu o jeho stavu. Pokud poslechnu jeho řeč, můžu se něco zcela zásadního naučit a diametrálně změnit kvalitu jakéhokoli aspektu svého života. Proto se zásadně snažíme angažovat klienta a aktivovat jeho vědomí odpovědnosti za sebe sama. Odpovědnost za sebe sama podmiňuje možnost osvobození se - od čehokoli…